Koordinačný tréning

Rozvíjať koordináciu má mnoho výhod pre deti, športovcov, ale i „bežných ľudí“.

Koordinačné schopnosti nám pomáhajú vykonávať pohyby s minimálnym úsilím a čo najrýchlejšie vzhľadom k danej situácii.
Dobrá koordinácia je nevyhnutným predpokladom pri motorickom učení, prispieva k stabilizácii techniky, ovplyvňuje rýchlosť a presnosť osvojenia si techniky a nových pohybov, vytvára súlad pri vnímaní pohybu ako celku.

 

V tréningoch, ktorým sa venujem často využívame nestabilné (balančné) podložky ako fitlopty, BOSU, slackline, balanceboard, expandery, medicinbaly, aquahit, trx...

box-07

Vďaka týmto cvičeniam môžete rozvíjať:

 • Pohybové cítenie, presnosť pohybov ( napr. cit na priestor, loptu, načasovanie, pocit snehu, vody...)

 • Schopnosť vnímať vlastné telo v priestore a čase vzhľadom k priestoru (ihrisko), pohybujúcemu sa objektu (lopta, puk) a pohybu spoluhráčov a súperov

 • Rovnováhu a stabilitu

 • Reakčnú schopnosť

 • Rytmickú schopnosť

 • Spájanie a prestavbu pohybov

Benefity cvičenia na nestabilných podložkách:

 • Posilnenie svalov telesného jadra

 • Prevencia proti zraneniam

 • Pozitívny vplyv na držanie tela

 • Efektívny rozvoj sily

 • Zábavne spestrenie tréningu

 • Mnohé cviky môžu byť výzvou, ktorú prekonávame

 • Zlepšenie koncentrácie a príležitosť na vnímanie pocitov/napätia v tele